ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

คาถานมัสการบูชา หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโยภาพหีบทองทึบพระราชทาน เก็บสรีระสังขารหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
ชั้นที่ ๒ อาคาร ๖๐ ปี  เฉลิมพระเกียรติ์ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) ณ. วัดเขาสุกิม
คาถานมัสการบูชา หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย 
                                                                                                                                               
นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ 
( ๓ จบ )
ฐิตะวิริยะมหาเถรัง  นะมามิ,เสฎฐะเมวาหังอิมายะ
สัจจะวาจายะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
ข้าพเจ้าขอนมัสการพระฐิตวิริยะมหาเถระ ผู้ประเสริฐสุด
ด้วยสัจจะวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทอญฯ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น