ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ

ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในบุษบก ชั้นที่ ๒  อาคาร  ๖๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ์

ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุนี้เดิมประดิษฐานที่เมืองอนุราธปุระ ต่อมาพระพานาดัวร์อริยธรรมาเถโร อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมโพธิวิหารา ได้พบในพระเจดีย์เก่านามพาโกด้า ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองหลวงเก่าของศรีลังกา อันเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในศรีลังกา ต่อมารัฐบาลและคณะสงฆ์ของประเทศศรีลังกามอบถวายพระบรมสาริกธาตุ จำนวน ๒ องค์ซึ่งเป็นส่วนพระเศียร มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเขาสุกิม ภายหลังเมื่อพระบรมสารีริกธาตุเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเกิดพระพุทธปาฏิหาริย์ เสด็จเพิ่มขึ้นอีก ๑ องค์(องค์ที่เพิ่มมีลักษณะกลม อีก ๒ องค์เรียวยาว) ยังความปลาบปลื้มมาสู่คณะศิษยานุศิษย์วัดเขาสุกิมเป็นอย่างยิ่ง พระบรมสารีริกธาตุทั้ง๓ องค์นี้ประดิษฐาน ณ วัดเขาสุกิม  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๑

พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
กราบ ๓ ครั้ง แล้วว่า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

อะหัง  วันทามิ  ธาตุโย
ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลายทั้งพรหมโลก และดาวดึงส์

อะหัง  วันทามิ  สัพพะโส
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วย

พุทธังธัมมังสังฆัง  เอวัง  ธาตุโย  จัตตารีสะ  สะมาทันตะ  เกสา  โลมา  นะขาขี   จะ  อะหัง  วันทามิ  ธาตุโย.

1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

สาธุๆค่ะดิฉันและครอบครัวได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงปู่สมชาย

แสดงความคิดเห็น