ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มีนาคม 2556


ภาพวันที่ 20 มีนาคม 2556 โหลดเทส เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักของคานและพื้นเจดีย์ฯ ชั้นที่ 3