ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มิถุนายน 2557

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 23 มิถุนายน


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.389317494430410.100334.274625655899595/845654145463407/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน เมษายน 2557

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เมษายน 2557


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/810450762317079/?type=1&theater