ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2558https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1151164784912340/?type=3&theater

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลจาก page ด้วยระลึกถึง หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน ตุลาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1127054100656742/?type=3&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน กันยายน 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 22 กันยายน 2558
https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1113412232020929/?type=3&theater

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน สิงหาคม 2558

ข้อมูลจาก page ด้วยระลึกถึง หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2558


https://www.facebook.com/236527726393038/photos/ms.c.eJyzNDA1NDcyNzUztDQFIj1LEN~;YyNDIwszQwtAMwjczMATKm1iYWQIA5g4JmQ~-~-.bps.a.868360883209716.1073741868.236527726393038/905172756195195/?type=1&theater

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มิถุนายน 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1060770397285113/?type=1&theater

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระธรรมเทศนา หลวงปู่สมชาย - ความเป็นจริงของโลก

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย เล่าเมตตาเล่าเรื่องอดีตชาติของท่าน

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน พฤษภาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1041053002590186/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน เมษายน 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1025427934152693/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มีนาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/998875493474604/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/985416234820530/?type=1&theater

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มกราคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 5 มกราคม 2558https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/966339050061582/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน ธันวาคม 2557

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2557https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/942115229150631/?type=1&theater