ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มกราคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 5 มกราคม 2558https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/966339050061582/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน ธันวาคม 2557

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2557https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/942115229150631/?type=1&theater