ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน พฤษภาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1041053002590186/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน เมษายน 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1025427934152693/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน มีนาคม 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2558


https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/998875493474604/?type=1&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/985416234820530/?type=1&theater