ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี 22 - 23 ต.ค. 59

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุน โครงการก่อสร้าง เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
ณ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

กำหนดการ ทอดกฐิน 2559
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
เวลา 14.00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดเขาสุกิม
เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ สวดสมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 น. ถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุ - สามเณรฯ
เวลา 12.00 น. เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา/เสร็จพิธี

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

เชิญร่วมสร้างเจดีย์ฯ ณ วัดเขาสุกิม

เชิญร่วมสร้างเจดีย์ฯ ณ วัดเขาสุกิม


ผู้บริจาคสร้างเจดีย์ฯ จะได้รับ พระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม ภปร. (รับองค์จำลอง ในพระบรมราชานุญาติ)
พระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม เป็นพระประธานในอุโบสถ วัดเขาสุกิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปนี้ ณ.ลานอุโบสถ วัดเขาสุกิม ปี พ.ศ. 2520
หมายเหตุ จำนวนบริจาค 1,000 บาท ขึ้นไป รับพระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม (องค์จำลอง)

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1193362627359222/?type=3&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2559

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2559https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1193362397359245/?type=3&theater