ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

เชิญร่วมสร้างเจดีย์ฯ ณ วัดเขาสุกิม

เชิญร่วมสร้างเจดีย์ฯ ณ วัดเขาสุกิม


ผู้บริจาคสร้างเจดีย์ฯ จะได้รับ พระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม ภปร. (รับองค์จำลอง ในพระบรมราชานุญาติ)
พระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม เป็นพระประธานในอุโบสถ วัดเขาสุกิม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปนี้ ณ.ลานอุโบสถ วัดเขาสุกิม ปี พ.ศ. 2520
หมายเหตุ จำนวนบริจาค 1,000 บาท ขึ้นไป รับพระพุทธบารมีปกปัถพีธรรม (องค์จำลอง)

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1193362627359222/?type=3&theater

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2559

ข้อมูลจาก page เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี (วัดเขาสุกิม)

ความก้าวหน้าเจดีย์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2559https://www.facebook.com/274625655899595/photos/a.319585141403646.86987.274625655899595/1193362397359245/?type=3&theater