ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี 22 - 23 ต.ค. 59

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุน โครงการก่อสร้าง เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
ณ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

กำหนดการ ทอดกฐิน 2559
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
เวลา 14.00 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ วัดเขาสุกิม
เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ สวดสมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 น. ถวายภัตตาหารแด่ พระภิกษุ - สามเณรฯ
เวลา 12.00 น. เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา/เสร็จพิธี