ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง

ร่วมกด Like แชร์ข้อมูล เจดีย์กำลังก่อสร้าง ทุกท่านมีโอกาสร่วมสร้าง


ขั้นตอนงานฐานรากเจดีย์ฯ

ขั้นตอนงานฐานรากเจดีย์ฯ 1 นำเข็มขึ้นลานเจดีย์ฯ 2 งานตัดเข็ม 3 ประชุม+สตาติกเทส 4 เทสเสาเข็ม ใช้ตุ้ม 5 ประชุมวันกฐิน ปี 49 6 สำรวจความกว้างกลุ่มเข็ม 7 สำรวจผา 8 ถมปรับพื้น 9 ฟุตติ้ง (ตะวันออก) 10 ตอม่อ (ตะวันออก) 11 เข็มเจาะ + ทดสอบ 12 งานทำฐานรากแผ่ (ฝั่งตะวันตก)